1) “Shahad” se jyada meetha ……… hai. (2) “Suraj” se jyada Garm ……… hai. (3) “Badshah” ko ……… chahiye. (4) “Fakir” ke paas ……… hai. (5) Jo ……… khayega wo mar jayega. Sabhi …….. mein ek hi Word aayega. Batao kya ? Test Your Brain…

2

Answers

2015-12-30T05:21:21+05:30
It's answer is कुछ नहीं
1 2 1
2015-12-30T15:57:53+05:30

1. shahad se jyada meetha kuch nhi hai  2. suraj se jyada garm kuch nhi hai  3. badshah ko kuch nhi chahiye  4. fakir ke paas kuch nhi hai  5. jo kuch nhi khayega wo mar jayega

                                                        

0