Answers

2014-05-08T17:14:24+05:30
Urayur
LattaUru
Durjaya
Kannauj
1 5 1
2014-05-08T17:17:11+05:30
The capital of CHOLAS=THANJAVUR
                    RASHTRAKUPTAS=MANYAKHETA
                    PALAS=MAMALAPURAM
                    GUJARAT PRATIHARAS=KANNAUJ.
1 5 1