Answers

2015-06-22T16:37:40+05:30
1 Kabira sangati sadhu ki hare aur ki vyadhi. Sangati buri asadhu ki authau pahar upadhi. 2 ko na kusangati payi nasai. Rahe na neech mate chaturai. 3 sath sadhurahi satsangati payi. Paras paras kudhati suhahi. 4 kajar ki kothri mein kaiso hi siyano jaye. Ek leek kajar ki lagahi pay lagi hai.
0