Answers

  • Brainly User
2015-05-15T14:31:03+05:30
Parikshya radah zalya tar parikshya nahi honar
aplyalya kalnar nahi ki konala kiti samajal ani asa kelyane hushar mulanch nuksan
0
kay zal madam kay kartes mi pan marathich aahe
i think mi ans det ahe