Answers

2015-06-04T18:27:17+05:30
यु त​ओ भ।रत् विश्व् मेइन् आप्नि आलग् छवि रख्त ह्ऐ लेकिन् फिर् भि कुछ् महत्वपोओर्न् योग्दन् विभिन्न् शेत्रो मेइन् निमिनानुसर् ह्ऐ:ह्ह्
0