Answers

2015-07-06T22:42:09+05:30

This Is a Certified Answer

×
Certified answers contain reliable, trustworthy information vouched for by a hand-picked team of experts. Brainly has millions of high quality answers, all of them carefully moderated by our most trusted community members, but certified answers are the finest of the finest.
राम नाम  मनिदीप धरु जीह देहरीं द्वार |तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौं चाहसि उजिआर ||
नामु राम  को कलपतरु कलि कल्यान निवासु |जो सिमरत  भयो भाँग ते तुलसी तुलसीदास ||
तुलसी देखि सुबेषु भूलहिं मूढ़ न चतुर नर |सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ||
सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु |बिद्यमान  रन पाइ रिपु कायर कथहिं प्रतापु ||
सहज सुहृद  गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि |सो  पछिताइ  अघाइ उर  अवसि होइ हित  हानि ||

0
2015-07-07T11:50:36+05:30
राम नाम  मनिदीप धरु जीह देहरीं द्वार |तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौं चाहसि उजिआर ||
नामु राम  को कलपतरु कलि कल्यान निवासु |जो सिमरत  भयो भाँग ते तुलसी तुलसीदास ||
तुलसी देखि सुबेषु भूलहिं मूढ़ न चतुर नर |सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ||
सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु |बिद्यमान  रन पाइ रिपु कायर कथहिं प्रतापु ||
सहज सुहृद  गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि |सो  पछिताइ  अघाइ उर  अवसि होइ हित  हानि ||

0
This answer was not copied, I got it from my hindi book, i wrote it.