Answers

2015-07-07T21:09:12+05:30
U = 56 km/h = 56 * 1000/3600 = 15.55 m/s
v = 58 km/h = 58 * 1000/3600 = 16.11 m/s
t = 1 s

Therefore, acceleration = (v-u)/t = (16.11 - 15.55) / 1
                                               = 0.56 m/s^2 
1 5 1