Answers

2014-05-30T14:25:44+05:30
100y^6 - 40y^4
=>    4y^4(25y^2 - 10)
=>    4y^4(5y - √10)(5y + √10)
0
2014-05-30T15:36:24+05:30
40 y4 (25y2-1)  it's the factoization to you binomial
0