Answers

2015-07-23T19:05:31+05:30
Kam
kal
kala
kahan
kaka
kaki
0
pls mark as the best....... pls!!!!!
2015-07-24T20:30:51+05:30
Kapuut kalyug kaccha kam kasam
0