Answers

  • Brainly User
2015-07-23T22:08:05+05:30
1.Delhi 2.Mumbai 3.Kolkata 4.Chennai
0
2015-07-23T22:18:35+05:30
Jaipur, Rajasthan
Surat, Gujarat
Kolkata, West Bengal
Chennai, Tamil Nadu
Ahmedabad, Gujarat
Hyderabad, Andhra Pradesh
Bangalore, Karnataka
Delhi
Mumbai, Maharashtra
0