Answers

2015-08-05T16:23:32+05:30
A taat mam gruham . mam gruha vishal  asti . mam gruhai sarva vidhani  sukh sadhani asan . mam gruhai chatvarah parkosthasu, asth gavakshh,dashah dwarani shadh vayajanani ch asan . aatra dwau sevakaah nirantar karya kurvanti . mam gruham ativ sundaram asit.
0