Answers

2015-08-29T12:23:30+05:30
Mam naam...........Asti.
Aham..........kakhyayam pathami.
Aham...........Vidyalaya chatra asti
Aham.............Varshaya asti.
Mam matru naam..........asti
Mam pitru naam............asti.
Mam Janmadina.............dinankeh asti.
Mam Janmasthalah..............asti.
Mam Bhagini/Bhatru naam...............asti.
Mam Priyaha mitra..............asti.
Mam mata pita ati sneha karomi.

10 3 10