Answers

2015-08-31T16:57:27+05:30
Up - akilesh  yadav

haryana - manohar  lal khattar

gujrat  -  anandi  baen  patel 

mp  - shivraj  singh  cauhan 

orisa  - naveen  patnaik  

rajasthan  - vasundhara  raje

maharastra - davendra  fadnves 

delhi - arvind  kejrival 
0