Answers

2015-09-09T13:29:00+05:30
1.GANDHRAJA=GULAB=ROSE
2.SATPATRI=GULAB=ROSE
3.KAMALAM=KAMAL=LOTUS
4.KUMUDAM=KUMUD=WATER LILY
5.PARIJATAM=HARSRINGAR
6.SURIYAWATI=SURAJMUKHI=SUNFLOWER
7.SUDARSANA=LILY
8.MALLIKA=BELA=JASMINE
9.SRIKHANDAM=SANDAL

10.DIWAKAR=SURAJMUKHI=SUNFLOWER
0