Answers

2015-09-14T12:35:26+05:30
I think karam karak hoga yaar kyonki wah agle saal aayega. to karak ke liye ask wah kan aayega .so answer is wah agle sal ko aayega. karta ne
                                                                                 karma ko
  so the answer maybe karma karak   
0