Answers

2015-09-16T13:43:23+05:30
Kabhikabar haa kabikabhar nahi bhi hoti hai
1 5 1
2015-09-16T15:54:35+05:30
Nahi uske pehchan uske व्यवहार या स्वाभाव se hoti ha mean behavior or nature
0