Answers

2015-10-02T19:40:52+05:30

Abhishek Agrawal
Abhijit Bhaduri
Amish Tripathi
Amit Chaudhuri
Amit Varma
C. V. Raman
Sudha Murthy
Chetan Bhagat
Jhumpa Lahiri
0
2015-10-02T20:00:46+05:30
`1. AMIT VARMA 
2.ANITA DESAI
3. ARUNDHATI ROY
4. ABHISEK AGRWAL
5. ABHIJIT BHADURI
6.BIRBAL JHA
7.B.R.AMBEDKAR
8.C.V.RAMAN
9. CHETAN BHAGAT
10.C.RAJAGOPALACHRI
11.FAHAD SHAH
12.GULZAR
13.HARIVANSH RAI BACHCHAN
14.JAGADISH CHANDRA BOSE
15.JAWAHARLAL NEHRU
16.KIRAN DESAI
17.MUNSI PREMCHAND
18.FAKIR MOHAN SENAPATI
19. SUDHA MURTY
20.AMISH TIRPATHI
0