Answers

2015-10-03T17:47:45+05:30
Agar galti batani hai to - th ki place par dh aayega. Aur ga , ma, pa, dha, sa me aa ki matra nahi aayegi.
0