Answers

2015-10-21T15:55:42+05:30
1- Aum
Aing Saraswathye Namah
Aum

2- 
Saraswati Namasthubhyam
Varade Kamarupini
Vidhyarambam Karishyami
Siddhir Bavathume Sadha
 
0