Answers

2015-10-25T15:14:42+05:30
Ser pr baithyo kag ankh dao khat nikarat,
khinchat jibhah syar annad ur dharat
geedh jangh ko khodh khodh k maas uparat
swan angurin kate kate k khat vidarat.....
i hope it help u.....:)
2 5 2