एका शेतकऱ्याला ३ मुले असतात.
तिघेही सकाळी शेतावर कामाला जातात.
शेतकर्याची बायको त्यांच्यासाठी भाकरी करून
ठेवते.
पहिला मुलगा दुपारी कामावरून
घरी येतो भाकरी पाहतो एक
भाकरी कुत्र्याला टाकतो राहिलेल्या भाक-
याचे ३
समान भाग करतो एक भाग खातो अन उरलेले २
भाग
ठेऊन देतो.
नंतर दुसरा मुलगा येतो . त्याला वाटते
आपण
पहिल्यांदाच आलो.
तो एक
भाकरी कुत्र्याला टाकतो राहिलेल्या भाकर॒यांचे

समान भाग करतो एक भाग खातो अन उरलेले २
भाग
ठेऊन देतो.
नंतर तिसरा मुलगा येतो. त्याला वाटते आपण
पहिल्यांदाच आलो तो एक
भाकरी कुत्र्याला टाकतो राहिलेल्या भाकर॒यांचे

समान भाग करतो एक भाग खातो अन उरलेले २
भाग
ठेऊन देतो.
सायंकाळी तिघेही घरी येतात
झालेला प्रकार
समजतो ते एक भाकरी कुत्र्याला टाकतात .
उरलेल्या भाकर॒यांचे ३ समान भाग करतात
अन
प्रत्येकी खातात.
या सर्व प्रकारात
कुठेही भाकर॒यांचे तुकडे करीत नाहीत. तर
सकाळी शेतकऱ्याच्या बायकोने
किती भाकरी केल्या होत्या?

1

Answers

2014-07-21T20:37:54+05:30
6 bhakarya shetkaryachya bayakone  sakali banavle hote

2 3 2
if it is right, plz mark it as best