Answers

2015-10-31T20:30:35+05:30
RAHIM-taroovar phal nahin kaat hai,sarvar piyat naa paan,
           kahi raheem parkaaj hit,sampati sachahin sujaan
KABEER-dhan rahey na jaboon rahey,rahey na gaon na thaon,
              kabeer jag mein jas rahey,kar de kisii kaa kaam
0