Answers

2015-11-01T12:46:23+05:30
Tomato- hello potato. how are you.
potato- i am fine. tankx.

tomato- do you the movie vegetable wars.
potato- yes . i love it.
tomato- me too.
potato- wow.
tomato- ok see you tomarrow.
1 2 1