Answers

2015-11-01T07:25:42+05:30
Upsarg - suputra ( su upsarg )
pratyay - sajavat ( avat pratyay )
0
Upsarg
i)ati- atirikt, atyadhik
ii)adhi-adhikar, adhikaran
iii)anu-anurodh, anubhav
iv)ap-apman, apharan
v)abhi-abhiyan, abhishap
6)av- avnati, avshesh
7)aa-aakarshan, aagaman
8)utt- uttam, utkarsh
9)up-upnaam, upchar
10)para-parakram, parabhav
11)pra-prakruti,prachar
12)prati-pratidin, prasiddha
14)vi-vijay, videsh
15)samm-sammelan, samman
16)su-susheel, sufal
17)ne-neyog,nebandh
18)ku-kuputra,kurup
19)chir-chirkaal, chirayu
20)par-paradheen, parlok
21)punar-punarvivah,punragaman
22)pura-purata
2015-11-01T08:10:17+05:30
If we divide a hindi word 1st Half is upsarg and 2nd half is pratyay
0