Answers

2015-11-08T20:59:37+05:30
Anaganaga raga mathi saila chundu
tinaga tinaga vemu tiyyanundu
sadanamuna panulu samukuru
daralonu
viswadhabirama vinuravema

sathyambeppudu tappadeniu duracharandu gadeni yo chityam bemaradeni durjanula gostim bondade bakti sangatyam badut boyadeni madanagrastudu gadeni ni brutyundathadu moodu lokamulalo bempondu sarveswara
o
0
2015-11-08T22:27:43+05:30
Rangadarati bhanga,khagaraja turanga,vipathparamparoo
thunga,tamaha pathanga,parithoshitharanga,dayatharanga,sathsan
ga,dharatmaja hridayasarasabhrunga,nisachara
bjamathanga,subhanga,bhadragiri dasaradhi karunapayonidhi!

0