Answers

2014-06-29T13:58:29+05:30
Bangladesh- namaskar(hindu) salam alaikum(muslim)
sri lanka- ayo bowan
bhutan- kuzuzangpola
mynmar- mingalar par
1 5 1
2014-07-01T12:33:06+05:30
Bangladesh- namaskar(hindu) 
sri lanka- ayo bowan
bhutan- kuzuzangpola
mynmar- mingalar par
0