Answers

2014-06-29T19:56:07+05:30
 Christian de Duve discovered Lysosomes.
hope i helped u:)
0
plzzzzzzzzzzzzzzz mark as best if helpful
christian de duve..............
2014-06-29T19:58:30+05:30
Christian de Duve discovered the Lysosomes in in 1949.
0