Answers

2015-12-03T18:19:06+05:30
Mam naam .......... asti. ahm kaksha ............ chatr/chatra asmi. mam pita naam ............ asti. mam mata naam ............ asti. mahyam mitram naamani ............. asti.ahm swakakshayam ek kaushal chatr/chatra asmi. mam vidhyalay ............... asti. ahm .............. nagare vasami. mam ek budhimaan chatra/chatr api asti.
0