Answers

2015-12-03T16:58:24+05:30
swachamtim rahamtim surakham raham
1 5 1
hope it helps....mark as best ans pls
2015-12-03T16:59:20+05:30
Swacha: swacha: abhiyan karo din rat safai
1 1 1