Answers

2015-12-04T18:31:33+05:30
Yadi asmakam desham swatcham bhavati tada asmakam vidyalayam api swatcham bhavati. swatchata asmakam krute ekam mahatwapoornam karyam asti. yadi asmakam vidyalayam swatcham bhavati tada vayam api swastam bhavati.
0