Answers

2014-07-05T18:12:04+05:30
Surya- Ravi, Banukar, Dinkar
ghar- grah, sadan, bhawan 
2 3 2
2014-07-05T18:34:10+05:30
1. ravi , suraj , dinkar , prabhakar , aditya , bhaskar , divakar
2.ghrih , bhavan , aavas , sadan
1 5 1
hope this will help u
plz plz plz plz plz mark as best