Answers

2015-12-16T14:08:04+05:30
Upsarg
i)ati- atirikt, atyadhik
ii)adhi-adhikar, adhikaran
iii)anu-anurodh, anubhav
iv)ap-apman, apharan
v)abhi-abhiyan, abhishap
6)av- avnati, avshesh
7)aa-aakarshan, aagaman
8)utt- uttam, utkarsh
9)up-upnaam, upchar
10)para-parakram, parabhav
11)pra-prakruti,prachar
12)prati-pratidin, prasiddha
14)vi-vijay, videsh
15)samm-sammelan, samman
16)su-susheel, sufal
17)ne-neyog,nebandh
18)ku-kuputra,kurup
19)chir-chirkaal, chirayu
20)par-paradheen, parlok
21)punar-punarvivah,punragaman
22)pura-puratan,puravrutta
23)sah-sahpathi,sahchar
24)a-atal,apadh
25)adh-adhmara,adhjala
26)chau-chaukanna, chaupai
27)ni-nikamma,nigoda
28)par-parnana,parpota
29)bin-binkhaya,binbaatPRATYAY
1)ant-ratant
2)akkad-ghumakkad
3)an-dhakkan
4)aa-bhula
5)aai-likhai
6)aau-kamau
7)aak-tairak
8)aaka-ladaka
9)aaku-ladaku
10)aan-milaan
11)aav-bahaav
12)aavat-likhavat,sajawat
13)aavna-daravna
14)aava-pehnava
14)aalu-
15)aas-pyaas
16)aahat-chillahat
17)iyal-mariyal
18)iya-badhiya
19)ee-hasi
20)oo-khau
21)aeyra-lutera

0