Answers

2015-12-19T20:45:10+05:30
Amitabh Bachhan: Mam samipe yanam asti, dhanam asti, bhavanam asti, sarvam asti, bhavatah samipe kim asti?
Shashi Kapoor: Mam samipe mata asti.
0