Answers

2015-12-25T14:21:54+05:30
Laabh: jaldi ban jaata hai
khaya bhi jaldi jaata hai
tasty hota hai
haaniya: sehat ke liye hanikarak hota hai
hope it helps
plz mark as brainliest
0