उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा
बघू कोण लवकर उत्तर देतय

मुलगा : तुझ नाव काय

मुलगी : ++=


मुलीचे संपूर्ण नाव सांगा? ....

1

Answers

2015-12-29T12:11:06+05:30
Better if you translate to english

0