उत्तर कळवा, (२दिवसात.) ..एका घरात ३ लोक राहतात.☝ एक मुका, ☝एक बहिरा, ☝एक आंधळा... आंधळयाची एक वस्तु बहिरा चोरतो, व हे मुका पाहतो, मुक्याला ही गोष्ट आंधळ्यास सांगावयाची आहे, तो कसा सांगेल?.. त्वरीत कळवा, डोके खाजवा, जमले तर २ दिवसात कळवा.. धन्यवाद.ans

1

Answers

2015-12-28T19:50:26+05:30
Namaste him hai pandy ji boli maar denge
2 2 2