उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा बघू कोण लवकर उत्तर देतय मुलगा : तुझ नाव काय मुलगी : = मुलीचे संपूर्ण नाव सांगा? ....

1

Answers

2015-12-28T19:27:22+05:30
Aecha uttar asu shakteh mulga mulgi
0