Answers

2015-12-29T09:39:24+05:30
उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा
बघू कोण लवकर उत्तर देतय

मुलगा : तुझ नाव काय

मुलगी : 545++++=....
0