उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा
बघू कोण लवकर उत्तर देतय
मुलगा : तुझ नाव काय
मुलगी : 90 ♥ =....
मुलीचे संपूर्ण नाव सांगा? ....

1

Answers

  • Brainly User
2016-01-06T20:52:21+05:30