उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा
बघू कोण लवकर उत्तर देतय

मुलगा : तुझ नाव काय

मुलगी : ++=


मुलीचे संपूर्ण नाव सांगा? ....

1

Answers

  • Brainly User
2016-01-06T20:36:07+05:30