उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा
बघू कोण लवकर उत्तर देतय

मुलगा : तुझ नाव काय

मुलगी : 90+♥+++=....


मुलीचे संपूर्ण नाma सांगा? ....

1

Answers

  • Brainly User
2016-01-06T20:51:02+05:30