Answers

  • jdj
  • Helping Hand
2016-01-05T19:53:57+05:30
Ki hame sachayi ka saath dena chahiye aur satya ke marg par chalna chahiye,

0
2016-01-05T20:08:18+05:30
Hume hamesha satya ke marg par chalna chahiye 
0