Answers

2016-01-14T19:53:10+05:30
Hum bharath vasiyo bharath ko swach kara yenge ,
chooti bachiyo aur dada dadiyo humara hath badayenga ,
hamari desh swach aur saaf !
kunki hum swach bharath ko bahuth achhi lagtha hai |

0