Answers

2016-01-23T11:17:46+05:30
Dyryyt ryeursfeyegderydhgdfdrsetzdggjhgfhgjhjhhgfgjgehterhrhehehgetehyerdjujjjjyttjtjgghgfhfjhgfhtfthjrjttyhhyyggggfggghfgdggfjjryjrhfjhrgfhjhtftteeryrtyjtnuruyrtmjgerntrkrerkytyjufjfhyedfhjjtfjhgjjgjxadghhgfhhd:-) :-) :-) :-) -:-) :-) :-) ugiuiotuiiuvhftudygfcfhgfdfjfhftygftuvuuurtuftuuuyuufuufufuifuyufiuuuutrturytufuyryi yrufufuuryryurfffgjufgfjjghghguufhhyygfjhghyyyffjhgyyyyyujtuyuiuigtftujtyjrrytkyfyfyggsrjyekytgmfgmyjmyt,u,u,irufukf,uyfkuy,'jf,mu:-) :-) ch,gfuj,g:-) j,
0