Answers

  • Brainly User
2016-02-01T17:44:53+05:30
Maura: rashtrapakshi asti.
tasya saundarum adhbhutam.
maurasya shirsi shikha rajmukutam ev rajate.

2 5 2