Try to answer......brainsto­rming നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...?പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരണ മാസ്

2

Answers

2016-02-01T18:04:38+05:30
The answer is national anthem.
6 2 6
2016-02-01T18:08:19+05:30
Deshiya ganam or our national anthem.
4 1 4