Answers

2016-02-07T13:10:10+05:30
Its oxide is amphoteric i.e. Al2O3

when u add it with acid u get a salt and water. eg-Al2O3+6HCL---->2AlCl3+3H2O

and when u add it with base u get same.eg- Al2O3+2NaOH--->2NaAlO2+H2O
0