Answers

2016-02-09T21:56:14+05:30
कॉलेजमध्ये अनेक मोड़ मूली असतात..पण जी गोड़ लाजते ,
ती मराठी मुलगी असते. 


कॉलेजमध्ये मूली शॉर्ट टॉप घालतात, पण जी पाठ दिस नये म्हणून टॉप खाली ओढ़ते ,ती  मराठी मुलगी असते. 
कॉलेजमध्ये मूली जीन्स घालतात, पण  जी जीन्स बरोबर पैंजन घालते ,ती मराठी मुलगी असते. 
शॉपिंगला अनेक मूली असतात,खर्चाचा विचार करुन फ़क्त कानातलं घेऊन येते,ती मराठी मुलगी असते. 

0
2016-02-12T19:17:17+05:30
Question SECONDARY SCHOOL INDIA LANGUAGES 10+5 pts Marathi poem on life ASK FOR DETAILS FOLLOW REPORT by Smi3thaannehachit 3 days ago ANSWERS KNOW THE ANSWER? ADD IT HERE! Answers 1 Avatar of BRAINED BRAINED Ambitious कॉलेजमध्ये अनेक मोड़ मूली असतात..पण जी गोड़ लाजते , ती मराठी मुलगी असते. कॉलेजमध्ये मूली शॉर्ट टॉप घालतात, पण जी पाठ दिस नये म्हणून टॉप खाली ओढ़ते ,ती मराठी मुलगी असते. कॉलेजमध्ये मूली जीन्स घालतात, पण जी जीन्स बरोबर पैंजन घालते ,ती मराठी मुलगी असते. शॉपिंगला अनेक मूली असतात,खर्चाचा विचार करुन फ़क्त कानातलं घेऊन येते,ती मराठी मुलगी असते.
0