लावा डोके ?---------
तलावाच्या दिशेला जाताना अस्वलाला ६ हत्ती दिसले, प्रत्येक हत्ती च्या पाठीवर २ माकडे होती आणि माकडांच्या हाती १ पोपट होता...
तर किती प्राणी तलावाच्या दिशेने जात होते .....??

2

Answers

2016-02-11T08:58:24+05:30
The ans is 1 .......
0
how ans 1
read qes properly while bear was walking towards the pond at that time he saw that all animals
imal not sure but this is my logic
im*
2016-02-12T19:11:15+05:30