MPSC QUE NO 171 तलावाच्या दिशेला जाताना अस्वलाला ६ हत्ती दिसले
प्रत्येक हत्ती च्या पाठीवर २ माकडे होती आणि माकडांच्या हाती १ पोपट होता...


तर किती प्राणी तलावाच्या दिशेने जात होते .....??

2

Answers

2016-02-11T14:38:29+05:30
31 as 1(bear)+6[ELEPHANT)+12(MonkeyS)+12(ParrotS)=31
5 3 5
2016-02-12T00:25:26+05:30
31 as 1(bear)+6[ELEPHANT)+12(MonkeyS)+12(ParrotS)=31
5 3 5